Arreglant el desastre del cadastre

Cadastre2
Manifestació del 15 de juny de 2009 on més de 450 ciutadans van protestar pels valors cadastrals

La nova ponència de valors que havia de fer el Ministerio de Hacienda ja està feta. Òdena gaudirà per fi d’uns valors cadastrals actualitzats i d’acord amb el que preveu la llei, que aproximadament han de ser un 50% del seu valor de mercat.

Fer ara la revisió de valors i posar-los al dia ha comportat dues coses. La primera és que tenim uns valors adequats que ja contemplen la situació real del mercat immobiliari. Les revisions de valors s’haurien de fer cada 10 anys per adequar-los a la realitat.

La segona cosa, més important que la primera, és que per fi s’arregla la greu injustícia que es va fer a Òdena (i 11 municipis més de Barcelona) l’any 2007 amb efectes 2008.

En propers escrits comentaré les conseqüències, dramàtiques algunes d’elles, de la revisió que tan malament es va fer el 2007. També com queden, més o menys, els nous valors cadastrals a Òdena i en un altre, les conseqüències que tindrà sobre l’Impost de Bens Immobles (IBI) a patir de 2014.

Per acabar aquest primer escrit, relaciono els impostos que tenen com a base de càlcul el valor cadastral dels immobles o terrenys i quina administració els cobra. No tinc la certesa absoluta que el destí dels impostos que relaciono sigui integrament a cada administració que indico. Tampoc indico el repartiment que es fa en el cas de l’ IRPF entre Estat i Generalitat que desconec amb exactitud.

Impost de Bens Immobles (Ajuntament). Principal Impost municipal que grava les construccions i els solars que ocupen.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques IRPF (Estat / Generalitat). No és massa important però comporta que el valor d’un immoble sigui considerat com un ingrés en la declaració (deixant apart l’habitatge habitual)

Impost de Patrimoni (Generalitat). Es va deixar de cobrar fa uns anys però des de l’exercici 2011 es torna a cobrar amb una base exempta que el 2012 ha estat de 500.000€.

Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana IIVTNU (majoritàriament Ajuntament), conegut com “plusvàlua”.

Impost de Successions (desaparegut però que molt probablement el 2014 es tornarà a tributar a partir de patrimonis importants (Generalitat)

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD) (Generalitat)

No és un impost, però té conseqüències a partir dels valors cadastrals i del patrimoni familiar, la concessió de beques universitàries.

Mentre acabo de fer l’escrit sobre els nous valors cadastrals d’Òdena qui vulgui conèixer la Ponència de Valors la trobarà a AQUÍ. Podrà comprovar que l’única revisió de valors que s’ha fet a Catalunya ha estat la d’Òdena. Així doncs cap dels 11 municipis revisats malament a Barcelona, com Òdena el 2007, han estat revisats, cosa que considero un greu error dels governs de torn i que perjudicarà greument als seus ciutadans.

Qui vulgui conèixer el valor cadastral nou d’una propietat el pot conèixer ja AQUÍ. Per fer aquesta consulta cal tenir en compte que només el titular acreditat amb signatura digital o DNI electrònic hi té accés.

Qui vulgui començar a fer càlculs sobre quan li tocarà pagar d’IBI el 2014 que sàpiga que el percentatge que s’aplicarà a Òdena a immobles i solars va ser aprovat en Ple Municipal passat de juny i que és del 0,65% (en àmbit urbà). Acta del Ple del 20 de Juny amb l’acord del Ple (punt 8 pàgina 23.

Web que es va fer el 2008 com  a resposta a la injustícia que va representar  un revisió de valors que va ser un desastre.

Ja per acabar aquest primer article sobre el cadastre d’Òdena, una dedicatòria especial a tots els il·luminats que sense disposar de les dades necessàries per fer un valoració dels nous valors i de les conseqüències relacionades amb els nous valors s’han afanyat a difondre tota mena de teories conspiratòries, amb afirmacions absurdes com que el valor de les construccions puja, que els rics pagaran ara menys que els pobres, que si ara els valors seran massa baixos, i demès disbarats fets deliberadament amb ganes de contaminar. Per cert, a qui m’acusa sempre de falta de transparència, un dia faré una relació de fets i explicacions de com es va gestionar la revisió del 2007 i com s’ha gestionat la del 2013.

Articles a l’Anoiadiari relacionats amb la revisió de valors cadastrals del 2007

http://www.anoiadiari.cat/carta/2575/el-cadastre-d-odena-o-com-distreure-la-veritat

http://www.anoiadiari.cat/carta/2816/reunio-comissio-del-cadastre-i-alcalde-d-odena

http://www.anoiadiari.cat/noticia/2977/dos-plens-extraordinaris-a-odena-per-debatre-el-mateix-cadastre-i-indemnitzacions-de-regid#comentaris

http://www.regio7.cat/anoia/2011/06/22/odena-fixa-revisio-del-cadastre-prioritat/150862.html

http://www.anoiadiari.cat/noticia/2779/mes-de-400-odenencs-surten-al-carrer-per-protestar-contra-el-cadastre

One thought on “Arreglant el desastre del cadastre

Comments are closed.