Suborns, corrupció? Greixar, per què no?

Abans d’escriure alguna cosa de la meva collita, començo per transcriure aquest article de La Vanguardia. Hi ha pensadors que asseguren que la corrupció és beneficiosa per a la societat. El politòleg Samuel P. Huntington assegurava que ‘la corrupció pot ser considerada un factor de modernització i de progrés econòmic, ja que permet, per exemple, […]